Jantar Mantar

Jaipur (Rajasthán, India)

Narivalaya Yantra

 


Narivalaya Tantra. Lado norte.


Narivalaya Yantra. Lado norte, detalle.


Narivalaya Yantra. Lado sur.


Narivalaya Yantra. Lado sur, detalle.